?

Log in

Sinun, joka luet tämän, on ns. pakko kommentoida, nimettömänä tai… - No-one thinks what I'm doing is the right way forward [entries|archive|friends|userinfo]
fanny

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 1st, 2007|10:26 am]
fanny
Sinun, joka luet tämän, on ns. pakko kommentoida, nimettömänä tai nimellisenä. Kerro minulle yksi tai useampia asia, josta pidät minussa. Ainoa sääntö on tämä: Et saa sanoa sellaista asiaa, jonka joku muu on jo sanonut.

Sen jälkeen postaa tämä omaan journaliisi, niin minä voin kertoa, mistä minä pidän sinussa.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: tuu_li
2007-08-02 06:03 pm (UTC)
Oot varmasti yksi luonnollisesti kauneimmista ihmisistä joita tiedän. Rakastan niitä hetkiä tanssitunneilla kun huumorisi osuu minun huumoriini ja nauran niinkuin hullu. Eli jotain hyvää huumorissaskin täytyy olla. Sussa on kamalan monta kerrosta ajatuksia ja toiveita ja tunteita, joista haluaisin edelleen kuulla lisää jos milloin vain aikaa löytyisi molemmilta.

I like big butts and i cannot lie!
(Tiedäthän,se laulu. Se tuo vaan aina mieleen sut. Ei siis mitään henkilökohtastaa : DDDDDDDD)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: fanny_maria
2007-08-02 06:16 pm (UTC)
mahtava tää kehumispakotus! tällane itsetunnonkohottaja :j
(Reply) (Parent) (Thread)